29. маја 2016.
IX СКУПШТИНА СРФС

На Факултету спорта и физичког васпитања у Београду, Савез за рекреацију и фитнес
 
Србије је одржао IX редовну скупштину. Скупштини је присуствовао велики број клубова
 
чланова који су активно учествовали у раду и одлучивању.
 
Скупштина је усвојила Извештај о раду за 2015. годину, финансијски извештај и извештај
 
Надзорног одбора. Усвојен је и нови Статут СРФС усклађен са новим Законом о спорту.
 
Клубови су обавештени да је законски рок за довођење у склад правних аката клуба са
 
Законом о спорту, годину дана од усвајања Закона, као и да ће СРФС пружити сву
 
неопходну помоћ за комплетирање ове обавезе.
 
У циљу стварања услова за пружање клубовима додатне бенефиције књиговодствених
 
услуга, донета је одлука о формирању зависног предузећа које би као претежну делатност
 
имале ову врсту услуга.
 
Посебну пажњу клубова изазвала је тачка Законске обавезе клубова према новом Закону о
 
спорту и консеквенце непоштовања законских одредби у оквиру које су изложене новине
 
које је донео Закон, на које треба обратити посебну пажњу.
 
Све одлуке су донете једногласно.

spiner

  • fotka
  • fotka
  • fotka
  • fotka
 

 

 
 
 
СФРБ
 
 
СРФВ
 
 
Јавне набавке
 
 

Чланови

Подржани од стране

Спонзори Савеза

Пријатељи Савеза