Вувелуда - Београд
Остале спортско рекреативне организације

  • Милана Танкосића 19
  • 011 2751 357
  • vuveludateam@gmail.com

Прoграми

Програми
 
Физичка припрема спортиста (индивидуални тренинзи за развој физичких способности и
 
превенцију повреда, коришћење савремених помагала у тестирању, тренингу и опоравку,
 
летње и зимске припреме, саветовање и састављање програма).
 
Физичка припрема малих спортиста (за децу која се баве спортом или имају потребу за
 
физичком активношћу, индивидуални тренинзи, преглед, тестирања, вежбе за правилан
 
развој, припрема за професионално бављење спортом, летњи и зимски кампови).