22. марта 2015.
Обaвeштење: ДНЕВНИ РЕД ЗА VIII ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ СРФС

сфрс
У складу са чланом 39. став 3 Статута, сазивам VIII седницу Скупштине Савеза за рекреацију и фитнес Србије и предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор радног председништва, верификационе комисије и записничара;
2. Извештај верификационе комисије;
3. Усвајање извештаја о раду СРФС за 2014. годину;
4. Усвајање финансијског извештаја СРФС за 2014. годину;
5. Усвајање извештаја надзорног одбора СРФС;
6. Избор Председника СРФС;
7. Избор Потпредседника СРФС;
8. Избор чланова УО СРФС;
9. Избор чланова надзорног одбора СРФС;
10. План рада СРФС за 2015. годину и Календар активности;
11. Разно;У Београду,                                                                     Небојша Стојаноски
06. марта 2015. годинe                                               Председник Скупштине СРФС

 

 

 
 
 
СФРБ
 
 
СРФВ
 
 
Јавне набавке
 
 

Чланови

Подржани од стране

Спонзори Савеза

Пријатељи Савеза