13. октобра 2011.
Обaвeштење: ОБАВЕЗНА ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

сфрс
Поштовани,

Као што вам је познато нови Закон о спорту донео је велике новине када је у питању регистрација Спортских организација (удружења,клубова, територијалних и гранских спортских савеза). Послове регистрације и пререгистрације ће од сада обављати АПР, уместо до сада надлежног Министарства омладине и спорта.

Регистар АПР почео је са радом 23.09.2011. године а крајњи рок за превођење у регистар спортских организација је 12.04.2012. године. Организације које не изврше превођење до наведеног датума, биће брисане из регистра и престаће да постоје по сили закона.
Следећи законску регулативу, а у складу са својом мисијом, Савез за рекреацију и фитнес Србије, спреман је да организационо и кадровски помогне својим члановима да на најједноставнији и легалан начин изврше своје законске обавезе. Потписали смо протокол о сарадњи са реномираним тимом правника, који имају огромно искуство у правним пословима у области спорта.

На предстојећој Скупштини СРФС (Београд, 21.10.2011. године) биће презентована документација и модел пререгистрације за наше чланове, па ће почев од 22.10.2011. године сви заинтересовани моћи да уђу у процедуру пререгистрације.

 

 

 
 
 
СФРБ
 
 
СРФВ
 
 
Јавне набавке
 
 

Чланови

Подржани од стране

Спонзори Савеза

Пријатељи Савеза