11. марта 2015.
Обaвeштење: ПРОГРАМ РАДА КАНДИДАТА НЕБОЈШЕ СТОЈАНОСКОГ

сфрс
ЗА ПЕРИОД 2015 – 2019. ГОДИНА
 
У периоду који је остао за нама, период од оснивања Савеза за рекреацију и фитнес Србије до данас, јасно су се дефинисали организациони, програмски, формално правни, маркетиншки и сви остали аспекти деловања који за крајњи циљ имају уређење рекреативног спорта у Републици Србији.
Данас, када је визија СРФС-а препозната од стране 260 спортско рекреативних клубова, фитнес клубова, удружења, када је Министарство спорта и омладине Републике Србије определило Савезу епитет Националног савеза задуженог за област аеробика, рекреативног фитнеса и рекреативног спорта, данас када многи привредни субјекти узимају учешће у раду Савеза, јасно се препознају сви чиниоци који својим присуством, снагом, амбицијама дају легитимитет истом и у том смислу га подржавају.
Као кандидат за председника Савеза за рекреацију и фитнес Србије, обзиром на досадашња искуства у раду, проблематику вођења организације која за циљ има остваривање општих интереса у области рекреације , потврђујем недвосмислену подељеност циљева и задатака Савеза на оперативне и стратешки оријентисане.
Стратешка оријентација увек је била од посредног значаја за крајње кориснике, рекреативце, као и клубове, чланове Савеза.  У том смислу истакао бих три основна правца:
·         Популаризација рекреације, фитнеса и велнеса кроз снажну промоцију здравог начина животау циљу усмеравања грађана према клубовима који се баве организованом рекреацијом. Презентација предности оваквог вида рекреације имплицира обавезан стручни надзор, здравствену безбедност крајњих корисника, вежбача, материјално техничке и санитарно хигијенске услове рада, планирање активности, осигурање....Претхоно наведено, свакако ће ући у ред критеријума за обавезну категоризацију спортских организација, фитнес клубова, а у складу са постојећим Правилником о лиценцирању. Са друге стране, све већи број лиценцираних стручних лица ( стручни кадрови који поред потврде о свом формалном или неформалном образовању поседују и дозволу за рад издату од Националног гранског савеза за дуженог за област рекреативног спорта , аеробика и рекреативног фитнеса ), указују на то да се свест о заначају процеса лиценцирања развија не само у оквирима поштовања законских регулативних норми, већ и у смислу перманентне едукације кадрова ангажованих у рекреацији. У том смислу планирам јачање Комисије за лиценцирање која ће бити независна у смислу доношења критеријума, одлука о испуњености услова за добијање лиценци одређене категорије. На пољу здравствене заштите рекреативаца, Савез за рекреацију и фитнес Србије самном на руководећој позицији, планира имплементацију софтвера и уређаја CARDIO SCAN, продукт са којим се руководство Савеза упознало на сајмовима у иностранству, а чија презентација је организована на Четвртом европском фитнес конгресу одржаном у Београду у октобру 2014. године. Обзиром да манипулативно не постоји потреба за ангажовање стручних лица из области медицине, сматрам да је CARDIO SCAN практичан у смислу олакшаног препознавања потенцијалних здравствених тегоба код рекреативаца.
·         Даље повезивање и јачање веза Савеза са државним институцијама задуженим за област спорта и рекреацију. У том смислу истакао бих сарадњу са Факултетима за спорт и физичко васпитање, Министарством за спорт и омладину Републике Србије, Градским и Покрајинским секретаријатима за спорт, Републичким и Покрајинским заводима за спорт, Спортским савезом Србије....
·         Повезивање са релевантним међународним организацијама и у том смислу презентација потенцијала Србије у области рекреације и фитнеса на сајмовима у иностранству, размена искустава, заједнички наступи према одређеним финансијским фондовима...
 
 
Оперативни  задаци и даље ће бити својеврстан бенефит клубова чланова Савеза за рекреацију и фитнес Србије, а који указују на чињеницу да Савез постаје легитиман сервис, спреман да у сваком тренутку пружи помоћ формално правне, књиговодствене, маркетиншке, организационе, кадровске и сваке друге природе.
 
·         Покретање линка на званичној интернет презентацији Савеза ка тренер регистру на коме ће своје место наћи сва лиценцирана стручна лица са својим референцама, препорукама, досадашњим искуствима у раду, потврдама о стручној оспособљености...Својеврсна берза рада која ће клубовима члановима савеза омогућити олакшано решавање кадровске проблематике.
·         Регистрација клубова, измене и допуне статута, промене седишта клубова, лица овлашћених за заступање и представљање истих, само су неке од формално правних и административних врста помоћи које ће Савез и у будућности пружати својим члановима.
·         Консалтинг у области књиговодстених услуга
·         Обавезна организација едукативних скупова, семинара, конвенција, конгреса чија категоризација мора бити спроведена у смислу дефинисања бодовних разреда. У том смислу, посетама и учешћем на истим, прикупљањем довољног броја бодова стиче се предуслов за обнављање дозволе за рад, релиценцирање. Да подсетимо, законски рок трајања лиценце је три године. ( Закон о спорту )
·        Обезбеђивање бесплатних улазница за посете сајмовимау иностранству
·        Континуирано објављивање кварталних билтена о раду Савеза и у том смислу обавештавање и упознавање клубова са реализованим акцијама, будућим пројектима...Крај календарске године је период када се планира и реализује Календар активности у области рекреативног спорта за наступајућу годину. Исти не подразумева искључиво активности Савеза, већ и манифестација од значаја за рекреативни спорт  других сродних организација, клубова такође..
·        Континуирано јачање спонзорског пула Савеза за рекреацију и фитнес Србије ,сарадња са привредним субјектима у смислу корпоративне рекреације...
·        Даља дистрибуција часописа Fitnes Management Internacional у клубове чланове Савеза, могућност оглачшавања, најва промотивних скупова, репортаже...
 
За крај, кандидат Небојша Стојаноски, професор физичке културе, рођен 25.09.1972. године у Београду. Дипломирао са просечном оценом 9,32 и оценом 10,00 на тему ''Мотивација жена за учешћем у групним аеробним програмима''. Фитнесом се бави од своје деветнаесте године када је и основао свој први клуб, клуб за рехабилитацију и рекреацију ''Локомотус''. Иницијална идеја као физиотерапеутског техничара да се искључиво бави корективном гимнастиком нестала је  убрзо, спознајом о потреби за организованом рекреацијом огромне популације без обзира на узраст, пол, физичке предиспозиције, интересовања, професију...Данас, кандидат је лице овлашћено за заступање и представљање Пливачког и фитнес клуба ''НУН'', а на месту председника Савеза за рекреацију и фитнес Србије налази се од оснивања 2006. године. Члан Управног одбора EFCA (European Fitness Centre Associations). Кратко време провео је и на позицији сарадника у Савезу за школски спорт и олимпијско васпитање Београда.
 
У Београду,                                                                                                                     Небојша Стојаноски
12. марта 2015.

 

 

 
 
 
СФРБ
 
 
СРФВ
 
 
Јавне набавке
 
 

Чланови

Подржани од стране

Спонзори Савеза

Пријатељи Савеза