Помоћ при регистрацији нових клубова

Савез за рекреацију и фитнес Србијепружа могућност клубовима добијања комплетних информација везаних за регистрацију илипререгистрацију спортских организација. Овим путем Савезнуди и олакшава нашим члановима комплетну процедуру прикупљања документације неопходне за уобличавање формално правног статусаорганизације.
 

 

 
 
 
СФРБ
 
 
СРФВ
 
 
Јавне набавке
 
 

Чланови

Подржани од стране

Спонзори Савеза

Пријатељи Савеза