Помоћ при регистрацији нових клубова

Савез за рекреацију и фитнес Србијепружа могућност клубовима добијања комплетних информација везаних за регистрацију илипререгистрацију спортских организација. Овим путем Савезнуди и олакшава нашим члановима комплетну процедуру прикупљања документације неопходне за уобличавање формално правног статусаорганизације.