Медијска промоција клубова

Поред класичне промоције (подела флајера на штандовима, учешће у манифестацијама СРФС, присуство у издањима Савеза – каталог као и на сајту) сви чланови могу да рачунају и на медијску промоцију у режији Савеза за рекреацију и фитнес Србије. Ова врста промоције односи се на присуство конференцијама за штампу, учешће у емисијама које промовишу рекреацију и здрав живот, сарадња са штампаним медијим истог типа ...
 

 

 
 
 
СФРБ
 
 
СРФВ
 
 
Јавне набавке
 
 

Чланови

Подржани од стране

Спонзори Савеза

Пријатељи Савеза