Присуство у каталогу чланова СРФС

Сваки клуб, члан Савеза за рекреацију и фитнес Србије, добија своје место у каталогу чланова СРФС. Овим каталогом се први пут на једном месту даје преглед спортско – рекреативних објеката на нивоу целе државе систематизованих у пет одељака. Клубови су представљени фотографијама, са комплетним информацијама како о контактима (адреса, бројеви телефона, мејл, веб сајт), тако и о програмима, пратећим садржајима, врсти опреме. Каталог се ажурира једном годишње и дистрибуира државним институцијама, факултетима, туристичким организацијама, привредним субјектима ...