Заједнички наступ према органима државне управе – пројекти

Као чланови Савеза за рекреацију и фитнес Србије клубови добијају могућност заједничког наступа или учешћа у пројектима Савеза према органима државне управе.