Заједнички наступ према привредним субјектима – корпоративна чланства и спонзори

Чланством у Савезу за рекреацију и фитнес Србије клубови стичу могућност заједничког наступа према привредним субјектима – компанијама. Свакој компанији, са којом сарађује у области корпоративног фитнеса (Теленор, Кока кола...) Савез нуди листу клубова, чланова СРФС, у којима запослени одређене компаније могу реализовати рекреативне програме. У зависности од понуђених програма, афинитета, места становања ... запослени ће се определити за неки од понуђених клубова.

Савез такође, у оквиру своје сарадње са компанијама и маркетиншким агенцијама, нуди инфраструктуру клубова чланова за оглашавање од које сами клубови имају корист. На тај начин су реализоване акције са компанијама Хемофарм или са агенцијом Греј, Media house ...