Стандардизација услова рада и категоризација клубова чланова

Интенција СРФС за незваничном категоризацијом својих чланова проистекла је увидом и потребом да се спортско рекреативни објекти подведу у општу раван имајући при том на уму шароликост у просторно техничком, програмском и кадровском смислу.

Оваква идеја компатибилна је и потребом државне управе за систематизацијом горе поменутих.

Наиме, величина простора изражена у М2, основни и пропратни садржаји, дефинишу ОСНОВНУ категорију Ваше организације, док је ПОДКАТЕГОРИЈА резултат збира бодова – пондера критеријумских параметара које је СРФС узео у обзир, а то су:

- Квалитет простора ( врста пода, осветљеност, вентилација и климатизација, опремљеност свлачионица...)
- Квалитет и квантитет спортске опреме ( бренд опреме, број кардио јединица...)
- Доступни програмски садржаји
- Безбедност клијената ( осигурање, присутност лекара, терапеута, нутриционисте..)
- Маркетиншки садржаји
- Процедуре рада

Овако утврђене мерне јединице омогућавају, олакшавају и осигуравају будућу стандардизацију која тако утемељена суверено отвара врата професионалном односу у најширем смислу.
 

 

 
 
 
СФРБ
 
 
СРФВ
 
 
Јавне набавке
 
 

Чланови

Подржани од стране

Спонзори Савеза

Пријатељи Савеза