Могућност коришћења заједничког књиговодства

Преко Савеза за рекреацију и фитнес Србије клубови чланови могу добити комплетне информације везане за књиговодствене услуге спортских организација. Ова услуга Савеза нуди и олакшава нашим члановима комплетну процедуру везану за финансијско пословање спортских организација.