Организација стручних семинара – едукација

Обавеза Савеза за рекреацију и фитнес Србије је да свим својим члановима (власницима, тренерима, менаџерима...) обезбеди програме стручног усавршавања у виду семинара, конвенција, конгреса итд. У том смислу Савез ће за те потребе ангажовати истакнуте предаваче из Србије, региона и Европе.

Чланови Савеза за рекреацију и фитнес Србије, ће својим присуством на овим стручним скуповима остварити бенефиције у смислу нижих котизација за учешће, добијање пропагандног материјала, могућност учествовања на округлим столовима, форумима ...
 

 

 
 
 
СФРБ
 
 
СРФВ
 
 
Јавне набавке
 
 

Чланови

Подржани од стране

Спонзори Савеза

Пријатељи Савеза