Могућност израде и ажурирања интернет страница клубова

Уколико су клубови чланови заинтересовани за израду интернет страница, а немају адекватно решење, Савез ће препоручити неколико веб дизајнера, са којима и сам сарађује, који ће по бенифицираним ценама испунити жеље клубова за адекватним представљањем на интернету.