Документација

Која документација је потребна за добијање лиценце?

 1. Захтев за издавање лиценце на формулару СРФС и фотографија.

  ПРИЛОГ 1 – Формулар.

 2. Потврда тј. доказ о здравственој оспособљености из акредитоване амбуланте спортске медицине.

  ПРИЛОГ 2 – списак акредитованих амбуланти

 3. Доказ о завршеном степену образовања (оверена копија дипломе или нострификација дипломе за лица која су школовање завршили ван Републике Србије).
 4. Кратка биографија на једној А4 страници где се спомињу најважнија достигнућа, рад и искуство у специфичним областима и програмима рекреације и фитнеса.

  ПРИЛОГ 4 – пример биографије

 5. Потписану и печатирану потврду регистрованог клуба или организације о годинама искуства, области деловања (године рада у сваком од програма) и професионалне карактеристике.

  ПРИЛОГ 5 – пример потврде.

 6. Измирене финансијске обавезе у висини од 15.500 динара на рачун Савеза за рекреацију и фитнес Србије:

  200-2424780101868-37 Банка Поштанска Штедионица АД Београд.
  ПРИЛОГ 6 – пример потврде.

 7. Оверене копије диплома са курсева и семинара које је кандидат похађао.