Релиценцирање

Како се врши процес релиценцирања – обнављања лиценце?

Да би стручњак са одређеним степеном лиценце могао након три године да обнови своју дозволу за рад неопходно је да скупи одговарајући број бодова кроз присуство на акредитованим стручним семинарима и курсевима. Комисија за лиценцирање ће у процесу акредитације сваком семинару и курсу на основу јасних критеријума додељивати адекватан број бодова. Ова процедура ће омогућити да се знања стручњака у области фитнеса и рекреације много брже обнављају и усклађују са токовима науке и праксе у свету. Такође ова процедура ће омогућити свим организаторима квалитетних семинара да се повећа број заинтересованих полазника, чиме ће се поспешити организација оваквог вида струног усавршавања.

Акредитовани стручни семинари и курсеви