Стручно оспособљавање

У складу са Законом о спорту, Правилником о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања, Савез за рекреацију и фитнес Србије реализује атрактиван и модеран програм стручног оспособљавања фитнес тренера.
За све који немају формално образовање, бивше спортисте и друге који желе да раде у фитнесу, ово је идеалан начин да остваре своје жеље.

Знање и звање, лиценце, посао

Кандидати који заврше програм стручног оспособљавања добијају звање Спортски оперативни тренер фитнеса и аутоматски стичу:

 • Савремена и компетентна знања неопходна за обављање послова фитнес тренера
 •  Уверење о оспособљености за обављање послова у фитнесу. На основу овог уверења можете обављати мноштво послова у фитнесу:
   радити као тренер, отворити свој клуб…
 • Могућност налажења посла у бранши у неком од клубова чланова СРФС
 • Националну дозволу за рад/Лиценцу на основу које можете радити у било ком клубу у Србији
 • Лиценцу немачке фитнес асоцијације и упис у Европски тренер регистар, на основу којег можете радити у било којем клубу Европе

Услови и предавачи

За реализацију наставе су обезбеђени изузетно квалитетни просторни и материјални услови ( технички високо опремљене учионице, информатички центар, библиотека, спортске сале, базен за пливање, врхунска фитнес опрема и теретана са најмодернијим справама ). Наставу реализују водећи домаћи и инострани стручњаци из области спортске науке и фитнеса. Учење и полагање испита спроводе се по најсавременијим светским методама. 

Изузетно компетентни предавачи ( проф. др Владимир Копривица, доц. др Душко Спасовски, проф. др Небојша Чокорило, доц. др Горан Пребег, спортски инспектор Миодраг Андрић ) гарант су да ће сви полазници стећи разноврсна и корисна знања.

Посебна пажња је посвећена стручној пракси као неизоставном виду оспособљавања за самосталан рад. Најбољи инструктори и тренери доказани у раду у фитнес бранши ( Марко Димитријевић, кондициони тренер рвачке репрезентације Србије, мр Драган Вељковић, др Тамара Ратковић ) презентоваће полазницима како начине рада у клубу и основе персоналног тренинга, тако и елементе других актуелних тренинга – аквабик, рад са сениорима…

Пријаве и рокови

Конкурс за заинтересоване кандидате је стално отворен. Настава се, по правилу, одржава викендом према распореду који се усклађује са структуром и захтевима групе. На програм стручног оспособљавања у фитнесу може да се упише сваки физички здрав грађанин са завршеном средњом школом, без обзира да ли има претходно тренерско искуство у фитнесу.

Приликом конкурса, кандидат подноси следећа документа:

 • пријавни лист ( скините документ )
 • диплому о завршеној средњој школи,
 • фотокопију личне карте,
 • лекарско уверење издато од стране регистроване амбуланте спортске медицине и
 • друге доказе за које процени да су релевантне за упис на програм стручног оспособљавања ( претходне такмичарске или тренерске активности исл ).