Комисија

Ко издаје лиценце?

Издавање лиценци је у надлежности националног гранског савеза који је препознат од стране државе ( Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији ) и коме је држава поверила ову делатност. За област спортске рекреације – рекреативног фитнеса, аеробика (и других групних аеробних програма) и рекреативног спорта дозволе за рад издаје Савез за рекреацију и фитнес Србије.
СРФС је својим актима за овај процес изабрао комисију у саставу:

Доц. др Марко Ћосић
Здравствени фитнес

Проф. др Небојша Чокорило
Персонални фитнес

Доц. др Горан Пребег
Спортска рекреација