Чланице савеза

Да би клуб постао члан Савеза за рекреацију и фитнес Србије неопходно је да попуните и доставите следећу документацију:

• Приступницу за нове чланове
• Молбу за пријем у чланство
• Копију решења из АПР
• Копију решења о регистрацији (ПИБ) 

Потребну документацију можете да нам пошаљете поштом на адресу: Савез за рекреацију и фитнес Србије, Здравка Челара 14, 11000 Београд или свратите до нас и лично донесете.

Бенефити чланства

Бесплатно саветовање код отварања нових фитнес и спортско – рекреативних клубова

Помоћ при регистрацији нових клубова

Могућност коришћења заједничког књиговодства

Организација стручних семинара – едукација

Приступ берзи рада СРФС

Посебни попусти код заступника и дистрибутера спортске опреме

Приступ берзи половне и нове опреме за клубове

Представљање клубова на званичној интернет презентацији Савеза

Могућност израде и ажурирања интернет страница клубова

Медијска промоција клубова

Присуство у каталогу чланова СРФС

Бесплатни часопис Fitness Management Intrenational, српско издање, 4 броја годишње

Заједнички наступ према органима државне управе – пројекти

Заједнички наступ према привредним субјектима – корпоративна чланства и спонзори

Стандардизација услова рада и категоризација клубова чланова

Чланством у СРФС постајете и члан EHFA – Европске здравствене и фитнес асицијације (European Health & Fitness Association)

Сваки потенцијални члан Савеза за рекреацију и фитнес Србије добиће низ практичних савета приликом свог оснивања. Од процедура и докумената неопходних за регистрацију, преко избора и структуре запослених, одабира опреме, до финансијских обавеза према држави и запосленима, сви чланови ће добити својеврсан консалтинг од стране релевантних људи са огромним искуством у овој области.

Савез за рекреацију и фитнес Србије пружа могућност клубовима добијања комплетних информација везаних за регистрацију или пререгистрацију спортских организација. Овим путем Савез нуди и олакшава нашим члановима комплетну процедуру прикупљања документације неопходне за уобличавање формално правног статуса организације.

Преко Савеза за рекреацију и фитнес Србије клубови чланови могу добити комплетне информације везане за књиговодствене услуге спортских организација. Ова услуга Савеза нуди и олакшава нашим члановима комплетну процедуру везану за финансијско пословање спортских организација.

Обавеза Савеза за рекреацију и фитнес Србије је да свим својим члановима (власницима, тренерима, менаџерима…) обезбеди програме стручног усавршавања у виду семинара, конвенција, конгреса итд. У том смислу Савез ће за те потребе ангажовати истакнуте предаваче из Србије, региона и Европе.

Чланови Савеза за рекреацију и фитнес Србије, ће својим присуством на овим стручним скуповима остварити бенефиције у смислу нижих котизација за учешће, добијање пропагандног материјала, могућност учествовања на округлим столовима, форумима …

Сарадњом Савеза за рекреацију и фитнес Србије са образовним установама као што су Факултет спорта и физичког васпитања, Висока спортска и здравствена школа, Факултет за спорт и туризам … студенти ових високошколских установа стичу могућност обављања практичног рада  у клубовима члановима Савеза. Као потврда квалитетног рада и успешно обављене праксе пружа се могућност даље пословно стручне сарадње између клуба у коме се пракса спроводила и студента – полазника као непосредног реализатора.

Чланством у Савезу за рекреацију и фитнес Србије добијате могућност да искористите попусте приликом набавке спортске опреме у компанијама – дистрибутерима са којима Савез сарађује. Ова понуда обухвата разне врсте опреме: фитнес справе, реквизити, велнес и спа  опрема, спортска опрема …

Као чланови Савеза за рекреацију и фитнес Србије тичете могућност да у најкраћем року добијете информације о понуди нове и половне опреме за клубове. Уколико Вам је неопходна нека справа, било нова или коришћена, Савез је најбоље место да сазнате где се и по којим условима може пронаћи.

Клубови чланови СРФС представљени су на званичном сајту Савеза за рекреацију и фитнес Србије www.srfs.org.rs. У оквиру рубрике чланови и матичног града из којег је клуб, сваки клуб је представљен фотографијама, са комплетним информацијама како о контактима (адреса, бројеви телефона, мејл, веб сајт), тако и о програмима, пратећим садржајима, врсти опреме.  

Уколико су клубови чланови заинтересовани за израду интернет страница, а немају адекватно решење, Савез ће препоручити неколико веб дизајнера, са којима и сам сарађује, који ће по бенифицираним ценама испунити жеље клубова за адекватним представљањем на интернету.

Поред класичне промоције (подела флајера на штандовима, учешће у манифестацијама СРФС, присуство у издањима Савеза – каталог као и на сајту) сви чланови могу да рачунају и на медијску промоцију у режији Савеза за рекреацију и фитнес Србије. Ова врста промоције односи се на присуство конференцијама за штампу, учешће у емисијама које промовишу рекреацију и здрав живот, сарадња са штампаним медијим истог типа …

Сваки клуб, члан Савеза за рекреацију и фитнес Србије, добија своје место у каталогу чланова СРФС. Овим каталогом се први пут на једном месту даје преглед спортско – рекреативних објеката на нивоу целе државе систематизованих у пет одељака. Клубови су представљени фотографијама, са комплетним информацијама како о контактима (адреса, бројеви телефона, мејл, веб сајт), тако и о програмима, пратећим садржајима, врсти опреме. Каталог се ажурира једном годишње и дистрибуира државним институцијама, факултетима, туристичким организацијама, привредним субјектима …

Као чланови Савеза за рекреацију и фитнес Србије тичете могућност да у најкраћем року добијете информације о понуди нове и половне опреме за клубове. Уколико Вам је неопходна нека справа, било нова или коришћена, Савез је најбоље место да сазнате где се и по којим условима може пронаћи.

Као чланови Савеза за рекреацију и фитнес Србије клубови добијају могућност заједничког наступа или учешћа у пројектима Савеза према органима државне управе.

Чланством у СРФС добијате могућност овере документације и издавање одговарајућих потврда приликом конкурисања за буџетска средства код органа државне управе и локалне самоуправе.

Чланством у Савезу за рекреацију и фитнес Србије клубови стичу могућност заједничког наступа према привредним субјектима – компанијама. Свакој компанији, са којом сарађује у области корпоративног фитнеса (Теленор, Кока кола…) Савез нуди листу клубова, чланова СРФС, у којима запослени одређене компаније могу реализовати рекреативне програме. У зависности од понуђених програма, афинитета, места становања … запослени ће се определити за неки од понуђених клубова.

Савез такође, у оквиру своје сарадње са компанијама и маркетиншким агенцијама, нуди инфраструктуру клубова чланова за оглашавање од које сами клубови имају корист. На тај начин су реализоване акције са компанијама Хемофарм или са агенцијом Греј, Media house …

Интенција СРФС за незваничном категоризацијом својих чланова проистекла је увидом и потребом да се спортско рекреативни  објекти подведу у општу раван имајући при том на уму шароликост у просторно техничком, програмском и кадровском смислу.

Оваква идеја компатибилна је и потребом државне управе за систематизацијом горе поменутих. 

Наиме, величина простора изражена у М2, основни и пропратни садржаји, дефинишу ОСНОВНУ категорију Ваше организације, док је ПОДКАТЕГОРИЈА резултат збира бодова – пондера критеријумских параметара које је СРФС узео у обзир, а то  су: 

Квалитет простора ( врста пода, осветљеност, вентилација и климатизација, опремљеност свлачионица…)

Квалитет и квантитет спортске опреме ( бренд опреме, број кардио јединица…)

Доступни програмски садржаји

Безбедност клијената ( осигурање, присутност лекара, терапеута, нутриционисте..)

Маркетиншки садржаји

Процедуре рада  

Овако утврђене мерне јединице омогућавају, олакшавају и осигуравају будућу стандардизацију која тако утемељена суверено отвара врата професионалном односу у најширем смислу.

Европска здравствена и фитнес асоцијација (EHFA) је непрофитне организација која заступа интересе здравственог и фитнес сектора код доносилаца политичких одлука и заинтересованих страна на европском нивоу. Јасан циљ Удружења је придобити више људи, бити активнији и то што чешће.

Циљеви EHFA су:

  • Подстицање најбољег могућег европског политичког програма за физичку активност и фитнес
  • Поспешивање професионализма путем промовисања стандарда квалитета и сертификације
  • Побољшање начина на који политичари, медији, корисници и остале кључне заинтересоване стране виде и доживљавају овај сектор
  • Увећање броја чланова у центрима за здравље и фитнес и позитиван утицај на јавно здравље – што значи: више људи, више активности, што чешће
  • Повећавање утицаја овог сектора на институције и владе земаља чланица Европске уније како би се начинио солидан темељ подстицању веће физичке активности
  • Пуно документовање европске фитнес индустрије и промовисање истраживања

На изборној скупштини EHFA одржаној 24. априла 2010. године у Есену, Савез за рекреацију и фитнес Србије примљен је у пуноправно чланство овог европског удружења у категорији националних савеза.

Чланством у Савезу за рекреацију и фитнес Србије постајете члан ове значајне организације.