Семинари и радионице

Самостално и са партнерима Савез за рекреацију и фитнес Србије организује и подржава бројне манифестације које за циљ имају популаризацију фитнеса и рекреативног спорта. Конвенције, семинари, такмичења, радионице, промоције програма… које за циљ имају подизање нивоа свести о потреби редовног вежбања, популаризацију фитнеса, ширење знања и нових трендова у фитнес бранши…

У Србију смо доводили неке од најпознатијих светских презентера, професоре, председнике националних асоцијација, директоре сајмова, власнике ланаца клубова… који су доносили нова знања и технологије, вештине и трендове, а све у циљу дизања нивоа бранше у нашој земљи.