Business mile

Као пратећи програм Сајма фитнеса, велнеса и здравља БЕЛФИС, на отвореном делу Београдског сајма одржава се трка “Business mile”.  

Како јој сам назив говори, дужина трасе за одрасле је 1600m, док се најмлађи учесници такмиче на стази од 400m.

Сајам фитнеса, велнеса и здравља БЕЛФИС као највећи сајам ове врсте у региону окупља широк круг публике којој је фитнес и рекреација у фокусу. С тим у вези одликује се и богатством програмских садржаја (конвеције, радионице, предавања, излагачки део…) од којих је један и поменута трка.