Јавне набавке

БРОЈ И НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕДОКУМЕНТАЦИЈАРОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ
   
ЈНМВ 1/2017-85
Услуге смештаја са изнајмљивањем простора за потребе сајма рекреације и фитнеса – БЕЛФИС 2017
28.07.2017. до 09:00 часова
ЈНМВ 8/2015-142
Смештај за учеснике јесењег турнира за реализацију пројекта „СОФА“
ЈНМВ 8/2015-142
Смештај за учеснике јесењег турнира за реализацију пројекта „СОФА“
02.10.2015. године до 11:00 часова.
ЈНМВ 7/2015-134
Пројектовање, израда и монтажа веслачког понтона на реци Сави за потребе пројекта „Софа“
09.09.2015. године до 11:00 часова
ЈНМВ 6/2015-107
Пропагандни материјал за потребе ситних поклона за реализацију пројекта „СОФА“
29.06.2015. године у 12:00 часова
ЈНМВ 6/2015-107
Пропагандни материјал за потребе ситних поклона за реализацију пројекта „СОФА“
ЈНМВ 5/2015-97
Услуга штампања и испоруке
08.06.2015. године до 11:00 часова
ЈНМВ 5/2015-97
Услуга штампања и испоруке
08.06.2015. године до 11:00 часова
ЈНМВ 5/2015-97
Услуга штампања и испоруке
ЈНМВ 4/2015-80
Услуге односа с јавношћу за пројекат СОФА
08.05.2015. године до 11:00 часова
ЈНМВ 4/2015-80
Услуге односа с јавношћу за пројекат СОФА
ЈНМВ 4/2015-80
Услуге односа с јавношћу за пројекат СОФА
12.05.2015. године до 11:00 часова
ЈНМВ 3/2015-72
Спортска опрема (Веслачки ергометар)
28.04.2015. године до 11:00 часова
О.П. 12/2015-54
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
(ХАЛА, САЛА, ТЕРЕТАНЕ И БАЗЕНА)
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „СОФА“
27.04.2015. године до 11:00 часова
О.П. 12/2015-54
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
(ХАЛА, САЛА, ТЕРЕТАНЕ И БАЗЕНА)
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „СОФА“
ЈНМВ 2/2015-69
Рачунарска опрема за реализацију пројекта „СОФА“
24.04.2015. године до 11:00 часова
ЈНМВ 2/2015-69
Рачунарска опрема за реализацију пројекта „СОФА“
ЈНМВ 2/2015-69
Рачунарска опрема за реализацију пројекта „СОФА“
24.04.2015. године до 11:00 часова
ЈНМВ 2/2015-69
Рачунарска опрема за реализацију пројекта „СОФА“
07.05.2015. године до 11:00 часова
ЈНМВ 1/2015-68
СПОРТСКА ОПРЕМА И РЕКВИЗИТИ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
23.04.2015. године до 11:00 часова
ЈНМВ 1/2015-68
СПОРТСКА ОПРЕМА И РЕКВИЗИТИ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ