Информације

Шта је лиценца – дозвола за рад?

Лиценца представља дозволу за рад и може се добити када се испуне услови предвиђени правилником о лиценцирању надлежног гранског савеза који је препознат од стране државе тј. у овом случају Савеза за рекреацију и фитнес Србије. Лиценца или дозвола за рад се добија на основу поднетих докумената о степену завршеног образовања, врсти завршених семинара, годинама искуства и на основу испуњености осталих услова као што су: обављен лекарски преглед, доказ о извршеној уплати за издавање лиценце и сл.

Зашто сви причају о лиценцирању, а ја већ дуго радим и није ми требала никаква лиценца, већ је била довољна само диплома?

Према Закону о спорту из 2016. године ( члан 27, став 2 ) сва стручна лица која раде у области спорта и рекреације морају имати дозволу за рад издату од стране надлежног националног гранског савеза.

Зашто је важно имати лиценцу?

Лиценцирање је законска обавеза која проистиче из Закона о спорту и одговарајућих правилника. Закон о спорту, члан 27, став 2, као и члан 31, став 1 и Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности, члан 4, став 4, прописују да је клуб у обавези да закључи уговор о стручном ангажовању или уговор о раду са спортским стручњацима, а да ти ангажовани спортски стручњаци морају поседовати дозволу за рад издату од стране надлежног националног гранског савеза.
У случају да у било који клуб, студио или спортски центар дође спортска инспекција, између осталих докумената који су неопходни за рад ( решење АПР, ПИБ, рачун у банци… ) тражиће и дозволе за рад.
Можда још важније од законске обавезе је тржишна оправданост оваквог документа. Тренери који имају лиценцу издвојиће се од конкуренције и лакше долазити до ангажмана у клубовима и међу персоналним клијентима. Власници клубова ће лакше ангажовати тренере са лиценцом знајући да су на тај начин чисти пред законом и да ангажују тренера који има сертификовани квалитет.
Лиценцирање уводи ред у ову област, а од реда у струци у којој радимо и у коју улажемо сви можемо имати само користи.
Сви лиценцирани тренери ће аутоматски бити укључени у јавну базу лиценцираних тренера Савеза за рекреацију и фитнес Србије.

Колики су трошкови издавања дозвола за рад?

Цена лиценце је 15.500 динара.
Подношење захтева за добијање вишег нивоа лиценци не повлачи са собом нове трошкове.

Лиценце за спортске стручњаке

Предвиђена су 3 основна нивоа лиценци – дозвола за рад:

  1. ОСНОВНА ЛИЦЕНЦА ( BASIC )

Потребно је минимум једногодишње искуство у адекватној области рекреације и фитнеса и минимум II степен стручног оспособљавања.

 1. ПРОФИ ЛИЦЕНЦА ( PROFI )
  Профи лиценцу могу добити лица са минималним III степеном стручног оспособљавања, трогодишњим радним искуством у адекватној области рекреације.
 2. МАСТЕР ЛИЦЕНЦА ( MASTER )
  Мастер лиценцу могу добити само лица са завршеним спортским факултетом и минимум четворогодишњим искуством у адекватној области рекреације, као и испуњеним свим осталим условима које прописује Комисија за лиценцирање (адекватан број семинара, практичног и теоретског знања и сл).

Колико важи лиценца?

Лиценца важи 3 године и након тог периода неопходно је обновити лиценцу.

Најчешће недоумице

Државно важећу дозволу за радлиценцу не треба мешати са едукацијом тј. завршеним степеном образовања. Државно важећа лиценца тј. дозвола за рад у Србији у области фитнеса и рекреације може се добити од стране надлежног националног гранског савеза, а на основу закона и правилника који важе у Србији. На пример, дипломирани стручњак физичке културе може да има завршен факултет али не мора да има лиценцу за рад у области фитнеса и рекреације јер се нпр. бави тренерским послом у области одбојке ( и има лиценцу у оквиру тог савеза ) или се на пример бави неким другим послом ван струке и не треба му лиценца за обављање посла у овим областима. Ипак они који своју делатност заснивају на областима рекреације и фитнеса и желе да раде у складу са законом, треба да имају и лиценцу надлежног гранског савеза.

Стручњацима који су оспособљени кроз програме едукације реномираних међународних организација у области рекреације и фитнеса могу бити призната стечена уверења и на основу њих им се може издати државно важећа лиценца. Комисија за лиценцирање СРФС, у поступку лиценцирања, у разматрање узима само сертификате водећих међународних организација и програма, и то:

 • European Health & Wellness Centre Association (EHCA),
 • European Health & Fitness Association (EHFA),
 • American Council on Exercise (ACE),
 • American College of Sports Medicine (ACSM),
 • National Academy of Sports Medicine (NASM),
 • National Federation of Personal Trainers (NFPT),
 • National Strength and Conditioning Association (NSCA),

и друге референтне организације и програме за које комисија утврди да испуњавају едукативне и академске критеријуме неопходне за издавање валидних уверења о стручној оспособљености у рекреацији и фитнесу.

Државно важеће лиценце такође не треба мешати са другим домаћим или међународним лиценцама за заштићене програме (као што су Zumba fitness, Cross fit…) које издају организације које успостављају своја правила за добијање сертификата и лиценци. Правила одређених домаћих или међународних организација или заштићених програма могу се, али не морају, поклапати са правилима државно важеће лиценце.

Тако на пример, у овом случају, неки појединац може да има лиценцу за рад у заштићеном програму „Зумба фитнес“ али да нема лиценцу за рад у области фитнеса или рекреације у Србији јер није завршио предвиђени степен образовања. У случају да је заинтересован да ради у области рекреације и фитнеса у Србији, лако се може укључити у једно од признатих стручних оспособљавања које
СРФС ради у сарадњи са неком од акредитованих високошколских установа. Након завршетка неког од ових акредитованих курсева стручног оспособљавања поменути Зумба инструктор може имати и Државно важећу лиценцу паралелно са тиме што има и међународну лиценцу или лиценцу заштићеног програма.


У случају да у било који клуб, студио или спортски центар дође спортска инспекција, од тренера се очекује да има државно важећу дозволу за рад – лиценцу и њих не интересују међународне лиценце или заштићени програми.