Савез за рекреацију и фитнес Србије (СРФС) је национални грански савез који окупља клубове који се баве организованим облицима рекреације. 

Наш основни циљ је популаризација фитнеса, рекреације и редовног вежбања у циљу стварања предуслова за здрав и квалитетан живот свих грађана.

 

Веома важно поље деловања СРФС је и рад са клубовима члановима: стандардизација услова у клубовима, пре свега на пољу стручног рада (лиценцирање инструктора) али и санитарно-хигијенских и материјалних услова за спровођење спортско-рекреативних активности (лиценцирање клубова), као и категоризација клубова и удружења према испуњености услова за бављење рекреацијом.

Савез за рекреацију и фитнес Србије се бави и низом едукативних програма. Реализујемо програм стручног оспособљавања за Спортског оперативног тренера фитнеса, као и бројне манифестације међу којима се истичу Европски фитнес конгрес који се уз присуство низа реномираних домаћих и страних предавача већ традиционално одржава у Београду, регионални конгрес  Фит спот, предавања, семинари, радионице…

Због својих активности Савез је препознат од стране Министарства омладине и спорта и уврштен у „Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији“ за области рекреативног фитнеса, аеробика и рекреативног спорта.

Активности савеза су препознале и бројне велике компаније и брендови са којима сарађујемо (спонзорства, пројекти, корпоративни фитнес): Nike, Uniqa осигурање, Fit Pass, Теленор, AbelaPharm, Есенса …). 

Савез за рекреацију и фитнес Србије је и пуноправни члан IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association).