ИПА И СРФС ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

59330284

ИПА И СРФС ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

Председник Савеза за рекреацију и фитнес Србије Небојша Стојаноски и председник Интернационалне полицијске асоцијације – секција Србија проф. др. Небојша Пантелић потписали су данас у просторијама ИПА споразум о пословно-техничкој сарадњи. Споразумом између ове две организације  дефинишу се заједничке активности СРФС и ИПА  у погледу унапређења области спортске рекреације, као и области спорта у полицији.

Стране су се споразумеле, између осталог, да ће у оквиру својих капацитета и ресурса промовисати међусобне активности са посебним освртом на рекреацију и безбедност и да посебан значај представљају активности на пољу едукације и културно-спортске сарадње између сродних  организација у земљи и иностранству.

Узајамна помоћ и подршка у организацији и реализацији спортско-рекреативних, културно-рекреативних и осталих сродних манифестација ова два удружења са циљем промовисања здравих система и начина живота представљају корак даље ка развоју здравог, јачег и снажнијег друштва.