ИЗБОРНА СКУПШТИНА СРФС

XII-Skupstina-IN

ИЗБОРНА СКУПШТИНА СРФС

Члановима Скупштине

Савеза за рекреацију и фитнес Србије

 

Изборна скупштина Савеза за рекреацију и фитнес Србије, се расписује за 25. мај 2023. године и одржаће се у Свечаној сали Дома ученика „Патријарх Павле“ у Београду, Здравка Челара 14, са почетком у 14:00 часова.

Рок за достављање кандидатура је среда 10. мај 2023. године до 10ч. За кандидатуру за председника је неопходна подршка 20 клубова чланова, с тим да један члан савеза може да предложи само једног кандидата за председника.

За Председника Савеза може бити изабрано лице које да писану изјаву о прихватању кандидатуре и које испуњава следеће услове:

 • да је држављанин Републике Србије;
 • да је истакнути спортиста, спортски стручњак или спортски функционер;
 • да има значајно, вишегодишње искуство у руковођењу организацијама или системом у области спортске рекреације, физичких активности деце предшколског узраста или фитнеса;
 • да говори најмање један светски језик;
 • да у каријери није кажњаван због повреде антидопинг правила;
 • да има високу стручну спрему;
 • да не постоје сметње за избор, у складу са законом и овим Статутом.Молимо представнике клубова, чланова Савеза за рекреацију и фитнес Србије, да уколико су спречени да присуствују заседању Скупштине, овласте лице за представљање.

У прилогу Вам достављамо дневни ред и образац овлашћења за представљање.

За све додатне информације можете се обратити канцеларији Савеза, Здравка Челара 14 у Београду или на телефон  011/311 56 48.

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Избор радног председништва, верификационе комисије и записничара;
 2. Извештај верификационе комисије;
 3. Усвајање извештаја о раду СРФС за 2022. годину;
 4. Усвајање финансијског извештаја СРФС за 2022. годину;
 5. Усвајање финансијског извештаја СРФС доо за 2022. годину;
 6. Усвајање извештаја надзорног одбора СРФС;
 7. Избор Председника СРФС;
 8. Избор Потпредседника СРФС;
 9. Избор чланова УО СРФС;
 10. Избор чланова Надзорног одбора СРФС
 11. Разно;

У Београду,  28. априла 2023.

ПРОГРАМ РАДА САВЕЗА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И ФИТНЕС СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2023 – 2027. ГОДИНА

– Кандидат: Небојша Стојаноски

У односу на  период који је протекао од последње Изборне скупштине до данас СРФС је у потпуности оправдао улогу која га чини својеврсним сервисом свих фитнес и спортско рекреативних клубова у Републици Србији. У организационом смислу канцеларија Савеза је радила све време укључујући и период кризних дешавања на глобалном нивоу, програмски, у складу са могућностима и применама мера Владе Републике Србије, Савез је успевао да исте организује. Маркетиншки, Савез за рекреацију и фитнес Србије је у великој мери појачао своје присуство на друштвеним мрежама обзиром на обим манифестација, али и савременим трендовима у начинима комуникације и информисања јавности

Надлежно министарство, Министарство спорта, претрпело је измене, по среди су нова кадровска решења, што не умањује позицију и статус  рекреативног спорта у свеукупном систему спорта. Са тим у вези, повећање буџета је и својеврсна награда за до сада учињено. Број чланица Савеза, а ту мислим на спортско рекреативне клубове, фитнес клубове, удружења, расте из дана у дан.

Савез за рекреацију и фитнес Србије, свој највећи допринос клубовима, члановима, али и онима који то још увекм нису постали, у протекле четири године показао је у два конкретна случаја:

 1. Поштовањем примене мера у фитнес и спортско рекреативним клубовима за време трајања акутне пандемије изазване корона вирусом, као и иницијатива за пуштање у рад истих након паузе и прекида рада које је Влада РС наложила у том периоду. Мирним скупом испред Народне Скупштине и својеврсним перформансом вежбања на отвореном, Савез је скренуо пажњу свих државних органа, те је уследио позив од стране актуелног премијера. У присуству министра спорта, премијера, законодаваца, чланова кризног штаба са једне стране и делегираног тима Савеза са друге, циљеви и захтеви са којима смо дошли у посету, у потпуности су прихваћени.
 2. У последњих годину дана, законодавац, тачније Министарство финансија РС, пореска управа, наложили су примену нових мера везаних за фискалну политику која се између осталог односила и на фитнес и спортско рекреативне клубове. Низ недоумица, убеђења, грешака и заблуда и са једне и са друге стране обележиле су припремни период. У име свих клубова, чланова, СРФС је актуелном министраству послао више дописа како би се недоумице разрешиле, а све у циљу јасне презентације нових мера. Данас, ствар у вези финансијског пословања је јасна. Поштовањем мера, свакако се подиже ликвидност клуба, системски се улази у легалне токове пословања, стиче додатна сигурност.

Као кандидат за председника Савеза за рекреацију и фитнес Србије, обзиром на досадашња искуства у раду , проблематику вођења организације која за циљ има остваривање општих интереса у области рекреације , као и до сада указујем на  недвосмислену подељеност циљева и задатака Савеза на оперативне и стратешки орјентисане.

Стратешка орјентација увек је била од посредног значаја за крајње кориснике, рекреативце, као и клубове, чланове Савеза.  У том смислу истакао бих следеће:

 • Популаризација рекреације, фитнеса и велнеса кроз снажну промоцију здравог начина живота у циљу усмеравања грађана према клубовима који се баве организованом рекреацијом.
 • Корпоративна рекреација, компанијски спорт, тимбилдинг активности својеврсна су награда запосленима у великим и мањим компанијама које у континуитету раде успешно. У том смислу, активација, једнодневна у виду спортског дана, или вишедневна као активан продужени викенд, опоравак су који значајно утиче на тимизацију колектива, а самим тим и на већу продуктивност.
 • Здравствена безбедност крајњих корисника, вежбача, материјално технички и санитарно хигијенски услови рада, планирање активности, осигурање…., свакако ће ући у ред критеријума за обавезну категоризацију спортских организација, фитнес клубова на којој ће СРФС радити и посветити значајну пажњу. Са друге стране, све већи број лиценцираних стручних лица (стручни кадрови који поред потврде о свом формалном или неформалном образовању поседују и дозволу за рад издату од Националног гранског савеза за дуженог за област рекреативног спорта , аеробика и рекреативног фитнеса), указују на то да се свест о заначају процеса лиценцирања развија не само у оквирима поштовања законских регулативних норми, већ и у смислу перманентне едукације кадрова ангажованих у рекреацији. У том смислу планирам јачање и значајнију подршку Комисији за лиценцирање која ће бити независна у смислу доношења критеријума, одлука о испуњености услова за добијање лиценци одређене категорије.
 • На пољу здравствене заштите рекреативаца, става сам да кроз перманентну едукацију крајњих корисника о значају здравствених прегледа утичемо на армију рекреативаца да пре наступајућих физичких напора ослушну свој организам и на тај начин превентивно делују и заштите се од потенцијалног нараушавања здравственог статуса. О томе да то има перспективу сведочи изузетно посећен Medical check point на сајму БЕЛФИС који је организован прошле године у октобру. Обзиром на непостојање експлицитне законске обавезе за лекарским прегледима рекреативаца, а самим тим ни клубова да исти потражују, можемо слободно истаћи да ићи испред времена у развојном смислу када је здравствена безбедност у питању, прека је потреба.
 • Даље повезивање и јачање веза Савеза са државним институцијама задуженим за област спорта и рекреацију. У том смислу истакао бих сарадњу са Факултетима за спорт и физичко васпитање, Министарством спорта Републике Србије, Градским и Покрајинским секретаријатима за спорт, Републичким и Покрајинским заводима за спорт, Спортским савезом Србије….
 • Фитнес у школама, развојни је тренд Савеза за рекреацију и фитнес Србије, обзиром на “хендикеп“ наставног плана и програма у систему просвете када је настава физичког васпитања у питању. Сведоци смо чињенице да ученици основних и средњих школа као и високошколских установа више посећују фитнес центре него што поштују редовност похађања наставе физичког васпитања. Очигледно је , да нов савремени тренд, а фитнес то заиста јесте, треба искористити за додатну анимацију деце, а све у циљу очувања здравственог статуса младих.
 • Повезивање са релевантним међународним организацијама и у том смислу презентација потенцијала Србије у области рекреације и фитнеса на сајмовима у иностранству, размена искустава, заједнички наступи према одређеним финансијским фондовима… Пројекти финансирани и потпомогнути од стране Европске уније које ће Савез по први пут реализовати у наступајућем периоду, а односе се на масовну рекреацију свих узрасних доби.
 • Континуитет организовања сајма фитнеса “БЕЛФИС“, у Београду са циљем да се привуче што више учесника из области фитнес индустрије из региона. Када кажем индустрија, мислим на дистрибутере спортске опреме и реквизита, суплемената и здраве хране, медицинских уређаја, презентера различитих програма и промотера одређених производа…..Настојање да се међународни стручни скупови наших иностраних партнера, а пре свега Немачке фитнес асоцијације, фитнес асоцијације Италије усмере ка Београду, а што ће имати шири значај за Град ако говоримо о финансијском, туристичком, културолошком, социјалном, спортком аспекту.

Оперативни  задаци и даље ће бити својеврстан бенефит клубова чланова Савеза за рекреацију и фитнес Србије, а који указују на чињеницу да Савез постаје легитиман сервис, спреман да у сваком тренутку пружи помоћ формално правне, књиговодствене, маркетиншке, организационе, кадровске и сваке друге природе.

 • Регистрација клубова, измене и допуне статута, промене седишта клубова, лица овлашћених за заступање и представљање истих, само су неке од формално правних и административних врста помоћи које ће Савез и у будућности пружати својим члановима.
 • Консалтинг у области књиговодстених услуга. Сведоци смо и чињеница да један број клубова превазилази оквире сопствене непрофитности, те у том смислу излаз траже у регистрацији спортских привредних субјеката. О томе шта то значи у формално правном смислу, књиговодственом, у смислу бенефита, али и обавеза, Савез ће свима заинтересованима дати одговоре.
 • Указивање на значај поштовања нове фискалне политике и упућивање клубова на релевантне институције и партнере Савеза у циљу имплементације исте.
 • Обавезна организација едукативних скупова, семинара, конвенција, конгреса чија категоризација мора бити спроведена у смислу дефинисања бодовних разреда. У том смислу, посетама и учешћем на истим, прикупљањем довољног броја бодова стиче се предуслов за обнављање дозволе за рад, релиценцирање. Да подсетимо, законски рок трајања лиценце је три године. (Закон о спорту)
 • Обезбеђивање бесплатних улазница за посете сајмовимау иностранству
 • Континуирано објављивање кварталних билтена о раду Савеза и у том смислу обавештавање и упознавање клубова са реализованим акцијама, будућим пројектима…Крај календарске године је период када се планира и реализује Календар активности у области рекреативног спорта за наступајућу годину. Исти не подразумева искључиво активности Савеза, већ и манифестација од значаја за рекреативни спорт других сродних организација, клубова такође..
 • Континуирано јачање спонзорског пула Савеза за рекреацију и фитнес Србије ,сарадња са привредним субјектима
 • Даља дистрибуција часописа Fitness Management International у клубове чланове Савеза, могућност оглачшавања, најва промотивних скупова, репортаже…
 • Континуирана активност и деловање канцеларије Савеза уз максималну рационализацију свих трошкова у циљу очувања ликвидности

За крај, кандидат Небојша Стојаноски, професор физичке културе, рођен 25.09.1972. године у Београду. Дипломирао са просечном оценом 9,32 и оценом 10,00 на тему “Мотивација жена за учешћем у групним аеробним програмима“. Фитнесом се бави од своје деветнаесте године када је и основао свој први клуб, клуб за рехабилитацију и рекреацију “Локомотус“. Иницијална идеја као физиотерапеутског техничара да се искључиво бави корективном гимнастиком нестала је  убрзо, спознајом о потреби за организованом рекреацијом огромне популације без обзира на узраст, пол, физичке предиспозиције, интересовања, професију…Данас, обзиром на личне амбиције и интересовања, фокус стављам на организовање масовне рекреације на отвореном,   тимбилдинг активности, наставе у природи, а који у односу на својеврсно растерећење од дневних пословних рутина, пријају сваком учеснику, односило се то на тренере, менаџере, запослене у компанијама, рекреативце…..Тренд изласка у природу, трчање, теретане на отвореном, спортски дани у природи, свакако не умањују значај, шта више потпора су активностима у објектима затвореног типа.

Београд 10. маја 2023.