КОУЧИНГ У ФИТНЕСУ

6447

КОУЧИНГ У ФИТНЕСУ

У организацији Learning and development institute и Савеза за рекреацију и фитнес Србије, у суботу 5. септембра у Едукативном центру СРФС, одржан је уводни модул Фитнес коучинг академије.

У данашње време потреба за персоналним тренерима је све већа и на тржишту их постоји све више. Како препознати оне добре, оне најбоље? Коучинг у фитнесу бави се психолошким сегментима рада фитнес тренера. Знати како мотивисати клијента, како прилагодити свој приступ његовим потребама, како комуницирати са клијентом, како успоставити, неговати и унапредити однос са клијентом, како благовремено препознати факторе потецијалног неуспеха и пружити адекватан вид подршке, оно је што светски трендови постављају као приоритет када говоримо о професији персоналног тренера.

Да ли ће сарадња са клијентом бити успешна, да ли ће се постићи жељени резултати, најчешће не зависи од техничких знања самих тренера, већ од квалитета односа који тренер успостави са клијентом и од начина на који он приступи индивидуалним потребама за подршком самог клијента.

Током уводног предавања сви присутни имали су прилику и да:

  • науче шта је то коучинг у фитнесу
  • сазнају колики су бенефити примене коучинг вештина у вашем свакодневном раду са клијентима;
  • науче како вештине коучинга могу да направе значајну разлику у односу са клијентима;