МАНГУЛИЦА ТРЕЈЛ

1664132207351

МАНГУЛИЦА ТРЕЈЛ

У суботу, 02. јула 2022. године, у Бојчинској шуми, у организацији СУ Мразијада, а под покровитељством општине Сурчин одржан је Мангулица трејл.  Ову манифестацију подржао је и Савез за рекреацију и фитнес Србије.

Сви присутни могли су да уживају у овом заштићеном споменику природе и да одаберу стазе од 6 или 12 км.

Бојчинска шума се налази 30 км од центра Београда и право је благо природе. Бојчинска шума заузима површину од 629,51 хектара. На њеној територији посебно је заступљен храст лужњак, као фрагмент некада огромних старих низијско-мочварних шума. У шуми је укупно евидентирано 185 биљних врста, од којих 15 имају статус заштићених и строго заштићених врста. У шуми је евидентирано 108 врста птица односно 30% укупног броја врста птица забележених у Србији. Такође, ту су 10 врста водоземаца и гмизаваца, од чега чак 8 врста је заштитићено законом. Од дивље животиње, које слободно лутају шумом, могу се видети зечеви и срндаћи. У шуми свињари држе своје свиње, а могу се наћи и дивље свиње, које се хране жиревима.