ORGANIC LIVE FEST

IMG_2469

ORGANIC LIVE FEST

Organic live fest, еколошка манифестација која промовише одрживи развој, рационално коришћење природних ресурса употребом савремених технологија, као и развијање свести о органском начину живота, одржана је 7. и 8. септембра 2019. у Топчидерском парку у Београду.

Нераскидиво везана са начелима које промовише овај фестивал је и потреба за здравим животом и редовном физичком активношћу. Савез за рекреацију и фитнес Србије представио је на овој манифестацији неке од могућности за рекреацију. Фитнес клуб Миа фит презентовао је TAG и Fit box, Kangoo fun из Панчева је представио Kangoo jumps, а фитнес клуб Центар Зумбу.

Organic live fest је фестивал одрживог развоја осмишљен да својим садржајем пробуди свест сваког појединца да живи на здрав начин. Обновљиви извори енергије, органска производња, здрав начин живота и заштита животне средине основне су теме фестивала, а уједно и најактуелније теме савременог друштва.

У складу са тим, садржај фестивала је усмерен ка подизању квалитета животне средине промовишући европске и светске стандарде, а посебно ка промени стила живота, што је уједно и најтежи део мисије.

У најширем смислу, намењен је целокупној популацији, како онима који су посвећени идеји одрживог развоја, тако и онима који имају веома мало знања о овој области. У ужем смислу, окренут је најмлађима, с обзиром да се свест развија у најранијем добу живота.

Истовремено, запослени тј. продуктивни део популације представља важну карику, јер је у могућности да примењује савремене трендове, унапређује начин живота и самим тим буде носилац развоја привреде и одрживог развоја сваке државе.