ORGANIC LIVE FEST

31014351

ORGANIC LIVE FEST

Organic live fest – фестивал одрживог развоја осмишљен да својим садржајем пробуди свест сваког појединца да живи на здрав начин, одржан је 8. и 9. септембра у Топчидерском парку у Београду. Као и до сада спортско рекреативни део ове манифестације одржан је у сарадњи са Савезом за рекреацију и фитнес Србије.
Концепт Органиц ливе феста је заснован на промовисању рационалног коришћења природних ресурса применом савремених технологија. Обновљиви извори енергије, органска производња, здрав начин живота и заштита животне средине основне су теме фестивала, а уједно и најактуелније теме савременог друштва.
У складу са тим, садржај фестивала је усмерен ка подизању квалитета животне средине промовишући европске и светске стандарде, а посебно ка промени стила живота, што је уједно и најтежи део мисије.
Одржив развој и физичка активност
Неизоставан део приче о одрживом развоју је и сегмент здравог живота и редовне физичке активности. Савез за рекреацију и фитнес Србије је и ове године учествовао на овој друштвено одговорној манифестацији и представио неке од програма за децу, с обзиром да се свест о значају живота у складу са природом развија у најранијем добу живота.
Инструктори СРФС су кроз полигон и низ игара најмлађима представили начине на које могу да буду активни, а уједно се и добро забаве. Са родитељима је објашњавано да здравији начин живота заснован на свакодневној умереној физичкој активности истовремено води у здрав емотивни живот. У здравом телу здрав је и дух!