ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА НА ПРОЈЕКТУ КАРТИЦА ПОГОДНОСТИ

93851454

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА НА ПРОЈЕКТУ КАРТИЦА ПОГОДНОСТИ

Савез за рекреацију и фитнес Србије потписао је са Министарством унутрашњих послова протокол о сарадњи на пројекту „Картица погодности“. Министарство унутрашњих послова је својим запосленима, у циљу побољшања њиховог положаја, омогућило коришћење „Картице погодности“ којом се остварују одговарајуће повластице при куповини роба и услуга код партнера са којима Министарство закључује протоколе.

Савез за рекреацију и фитнес Србије je у протекле две године интензивирао сарадњу са овим Министарством, а у плану је и додатни рад на развојуи јачањуспорта у полицији. Имајући у виду горе наведено потписан је поменути протокол о сарадњи који за циљ има повећање броја припадника МУП Србије уфитнес и рекреативним центрима.

Наиме, МУП броји више од 40.000 запослених и са горе поменутом „Картицом погодности“ клубови чланови СРФС омогућили су попустеза чланарине, програмеи услугеу фитнес клубовима. На овакав начин, СРФС жели да настави свој дугогодишњи посао и повећа број физички активних људи, јача систем фитнеса и рекреације и развија и шири фитнес браншу у Србији.