ПОТПИСАН СПОРАЗУМ СА СРПСКИМ САВЕЗОМ ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА

22251952

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ СА СРПСКИМ САВЕЗОМ ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА

У среду 11. априла потписан је споразум о пословно техничкој сарадњи између Савеза за рекреацију и фитнес Србије и Српског савеза професора физичког васпитања и спорта. У име СРФС потпис на споразум ставио је председник Небојша Стојаноски, а у име савеза професора др Мирослав Марковић, потпредседник ове организације.
Предмет овог споразума је сарадња у циљу развоја спортских и рекреативних активности деце предшколског и школског узраста. У том циљу два савеза су се споразумела да реализују низ активности: организације такмичења, едукације стручног кадра за рад са децом, едукације родитеља …
Поред  заједничких активности СРФС и Савез професора ће пружити узајамну помоћ и подршку у организацији и реализацији свих сродних манифестација ова два удружења које за циљ имају промовисање и унапређење здравих начина живота.