ПРЕДСТАВНИЦИ СРФС У ПОСЕТИ АСОЦИЈАЦИЈИ СПОРТ ЗА СВЕ СРБИЈЕ

image_1

ПРЕДСТАВНИЦИ СРФС У ПОСЕТИ АСОЦИЈАЦИЈИ СПОРТ ЗА СВЕ СРБИЈЕ

Представници Савеза за рекреацију и фитнес Србије 28. јануара 2022. године, посетили су Асоцијацију Спорт за све Србије. Састанак националних гранских савеза задужених за уређење и унапређење области спортске рекреације уследио је на почетку календарске године, у интересу јачања међусобне сарадње, разматрања додатних могућности за промоцију и подршку програмима од којих се остварује општи интерес у области спорта и партнерства у међународним пројектима.

Заједничком састанку присуствовали су у име Асоцијације – председник Бранко Вујовић, ген. секретар Филип Вешовић и сарадник за међ. сарадњу и пројекте Марина Вукотић, док су Савез представљали председник Небојша Стојаноски, ген. секретар Драган Томашевић и Милош Бунић.

Председник Спорта за све представио је рад Асоцијације у протеклом периоду, подизање капацитета деловања, као и међународни ниво сарадње. Једна од активности Асоцијације која је у последње време интезивирана је писање и аплицирање за међународне пројекте из фондова Европске Уније кроз Erasmus+ Sport програм.

Представници Савеза су обавестили колеге о најзначајнијим активностима СРФС, а било је речи и о заједничким пројектима, пре свега о популаризацији програма рекреације путем часописа Fitness Managment International – службеног гласила Савеза за рекреацију и фитнес Србије, као и о учешћу и заједничком развијању међународних пројекта.

Министарство омладине и спорта Републике Србије значајније је препознало програмске активности Асоцијације и Савеза у области спортске рекреације, које све више добијају на популаризацији у друштву.

Ширењем и приказом програмских садржаја, оспособљавањем и усавршавањем спортских стручњака, као и свеобухватним деловањем система чланица, пружа се све већа могућност за бављење рекреацијом, а програми постају доступнији свим грађанима.