Absolute fit

Програми

Индивидуални тренинзи

Пратећи садржај

Опрема

Power plate, Life fitness