Физио тим

Програми

Индивидуални тренинг, физичка припрема и опоравак спортиста, дијагностика,функционални тренинг, корективна гимнастика и исправљање деформитета, терапија, кинезитерапија

Пратећи садржај

Опрема