Health & Active

Програми

слободно везбање, групни аеробни програми, индивидуални тренинзи

Пратећи садржај

сауна, масажа, базен

Опрема

Power lime, Еlan